top of page

impresszum

 


A weboldal tartalmáért felelős: 

 

 

Heike Fassl

Julius-Echter-Str. 40

97232 Giebelstadt-Euerhausen

post@socanis.de


Jogi nyilatkozat 

1. Az online ajánlat tartalma 
A szerző nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. A szerzővel szemben a közölt információ felhasználásából vagy felhasználásából, illetve hibás vagy hiányos információ felhasználásából eredő vagyoni vagy nem vagyoni károk miatti felelősségi igények elvileg kizártak, kivéve, ha bizonyíthatóan a szerző szándékos vagy durva cselekménye volt. gondatlanság Hiba van. 
Minden ajánlat nem kötelező érvényű. A szerző kifejezetten fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot, vagy ideiglenesen vagy véglegesen beszüntesse a megjelenést. 

2. Hivatkozások és hivatkozások 
A szerző felelősségi körén kívül eső, külső weboldalakra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások (hiperhivatkozások) esetén a felelősségi kötelezettség csak akkor keletkezne, ha a szerző ismerte a tartalmat, és az technikailag lehetséges, ill. ésszerű számára, hogy megakadályozza a felhasználást illegális tartalom esetén. 
A szerző ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon illegális tartalom nem volt észlelhető. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs a linkelt/kapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolja magát minden olyan linkelt/kapcsolt oldalon található minden tartalomtól, amelyet a link létrehozása után módosítottak. Ez a nyilatkozat vonatkozik a saját weboldalunkon található összes hivatkozásra és hivatkozásra, valamint a vendégkönyvekben, vitafórumokban, linkkönyvtárakban, levelezőlistákban és minden más, a szerző által létrehozott adatbázisban található harmadik fél bejegyzéseire, amelyek tartalma kívülről elérhető. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalomért, és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy elmulasztásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója a felelős, nem pedig az, aki linkeken keresztül csak hivatkozik az adott kiadványra. _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

3. Szerzői jogi és védjegyjog 
A szerző törekszik az összes publikációban felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek szerzői jogainak betartására, az általa készített grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek felhasználására, illetve licencmentes grafikák, hangdokumentumok, videó felhasználására. sorozatok és szövegek._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
A weboldalon megemlített és harmadik felek által esetlegesen védett márkákra és védjegyekre korlátozás nélkül vonatkoznak a vonatkozó védjegytörvény rendelkezései és az adott bejegyzett tulajdonos tulajdonjogai. A puszta említés nem vezethet arra a következtetésre, hogy a védjegyeket nem védik harmadik felek jogai! 
A szerző által készített publikált tárgyak szerzői joga kizárólag az oldalak szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban való sokszorosítása vagy felhasználása a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül tilos. 

4. Adatvédelem 
Amennyiben személyes vagy üzleti adatok (e-mail cím, név, cím) megadására lehetőség van, ezen adatok bevitele a felhasználó részéről kifejezetten önkéntes alapon történik. Valamennyi kínált szolgáltatás igénybevétele és fizetése – amennyire technikailag lehetséges és ésszerű – ilyen adatok megadása nélkül, névtelen adatok vagy álnév megadásával megengedett. Az impresszumban közzétett elérhetőségi adatok vagy hasonló információk, például postai címek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail címek harmadik felek általi felhasználása kifejezetten nem kért információk küldésére. Kifejezetten fenntartjuk a jogot, hogy jogi lépéseket tegyünk az úgynevezett spam levelek küldőivel szemben, akik megsértik ezt a tilalmat. 

5. Jelen nyilatkozat jogi érvényessége 
Ez a felelősség kizárása annak a webhelynek a részének tekintendő, amelyről erre az oldalra hivatkoztak. Ha a szöveg egyes részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljesen felelnek meg az alkalmazandó jogi helyzetnek, a dokumentum többi része tartalmukra és érvényességére nem vonatkozik. 

bottom of page